Τηλεδιασκέψεις με Ohio University

2014

1η τηλεδιάσκεψη (21 Οκτωβρίου 2014) – “Was it wrong that the Athenians took money contributed by the allies for the purpose of funding the Delian League and used it instead to help pay for the Acropolis building program?”

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μύθου και Θρησκείας του Τμήματος Φιλολογίας Πατρών τηλεδιάσκεψη με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ohio. Το θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία και συγκεκριμένα το αν ήταν σωστή η απόφαση των Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν χρήματα του συμμαχικού ταμείου για την οικοδόμηση της Ακρόπολης (“Was it wrong that the Athenians took money contributed by the allies for the purpose of funding the Delian League and used it instead to help pay for the Acropolis building program? How the Athenians paid for the Parthenon: Does it really matter?“).

2η τηλεδιάσκεψη (18 Νοεμβρίου 2014) – “For what reasons and in what ways is Socrates received in Aristophanes’ Clouds?”

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16.00 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μύθου και Θρησκείας του Τμήματος Φιλολογίας Πατρών τηλεδιάσκεψη με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ohio. Το θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν το αττικό δράμα και συγκεκριμένα η πρόσληψη του Σωκράτη στην κωμωδία Νεφέλες του Αριστοφάνη. (“For what reasons and in what ways is Socrates received in Aristophanes’ Clouds?”).

2015

1η τηλεδιάσκεψη (8 Οκτωβρίου 2015) – “How the Athenians paid for the Parthenon: Does it really matter?”

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μύθου και Θρησκείας του Τμήματος Φιλολογίας Πατρών τηλεδιάσκεψη με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ohio. Το θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία και συγκεκριμένα το αν ήταν σωστή η απόφαση των Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν χρήματα του συμμαχικού ταμείου για την οικοδόμηση της Ακρόπολης (“How the Athenians paid for the Parthenon: Does it really matter?“).

2η τηλεδιάσκεψη (20 Οκτωβρίου 2015) – “Is Greek Tragedy Dead or Alive Today? The Paradigm of Medea.”

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ohio σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μύθου και Θρησκείας το οποίο και φιλοξενεί την εκδήλωση και τη Jocasta Classical Reception Greece. Το θέμα της τηλεδιάσκεψης θα είναι η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και συγκεκριμένα το αν η τραγωδία συνεχίζει να επιβιώνει και να ασκεί επίδραση στο σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη της Μήδειας του Ευριπίδη (“Is Greek Tragedy Dead or Alive Today? The Paradigm of Medea“).

2016

1η τηλεδιάσκεψη (20 Σεπτεμβρίου 2016) – “Eros, with special attention to Aristophanes’ myth in the Symposium”

2η τηλεδιάσκεψη (8 Νοεμβρίου 2016) – “CLASSICAL RECEPTION: Exploring the cinematic reception of Sophocles’ Oedipus king and Euripides’ Medea”

3η τηλεδιάσκεψη (22 Νοεμβρίου 2016) – “Classics and Liberal Arts”

2017

Medea Project Syllabus: An Ohio-Patras telediscussion series on re-reading and re-writing Medea in relation to the displaced other

1η τηλεδιάσκεψη (30 Μαρτίου 2017)

2η τηλεδιάσκεψη (6 Απριλίου 2017)