Στόχοι

Εργαστήριο Μελέτης Μύθου & Θρησκείας στην Ελληνική & Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

Τμήμα Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η μελέτη του Μύθου και της Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα αποτελούν εδώ και αρκετούς αιώνες έναν νευραλγικό τομέα των αρχαιογνωστικών επιστημών. Το ευρύτατο ενδιαφέρον για τον τομέα αυτόν όμως δεν συνοδεύεται από την ύπαρξη ειδικών επιστημονικών ερευνητικών ινστιτούτων ή κέντρων και ελάχιστοι σε παγκόσμια κλίμακα είναι οι επιστημονικοί ή ακαδημαϊκοί φορείς που εντάσσουν συστηματικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους ειδικές προσεγγίσεις στον μύθο και τη θρησκεία της αρχαιότητας. Στον ευρωπαϊκό χώρο ενδεικτικά θα ανέφερε κανείς το Centre Louis Gernet d’etudes comparees sur les societes anciennes (Παρίσι), που έχει ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο, και το Centre international d’etude de la religion grecque antique (Λιέγη), που εστιάζει περισσότερο στη λατρευτική πρακτική.

Η ανάγκη άρθρωσης ενός αυστηρού επιστημονικού λόγου που θα ανταποκρίνεται στη διεθνή προσέγγιση και στα σύγχρονα πορίσματα και συγχρόνως θα τροφοδοτείται σε σταθερή βάση από την πανεπιστημιακή έρευνα οδήγησε στο “Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα”, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Καθηγητή Μενέλαου Χριστόπουλου στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2004 (ΦΕΚ 990/28.5.2015, τεύχος Β).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι, επομένως, η επιστημονική έρευνα και μελέτη του μύθου και της θρησκείας στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα με τη διεξαγωγή βασικής έρευνας, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, τη διοργάνωση συνεδρίων, τηλεδιασκέψεων, ημερίδων, σεμιναρίων και διαλέξεων, τη διδασκαλία, την κατάρτιση βάσεων δεδομένων σε ειδικά θέματα καθώς και την έκδοση ειδικών τόμων, τευχών και ηλεκτρονικού περιοδικού (Electra).

Το Εργαστήριο άρχισε επίσημα τις δραστηριότητές του το 2007 με τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα “Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion”, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών από 6 έως 8 Ιουλίου 2007. Έχει ακόμη διοργανώσει σειρά σεμιναρίων και αρκετές διαλέξεις με Έλληνες και ξένους ομιλητές.