Συνέδρια

Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Μενέλαου Χριστόπουλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δευτέρα 26 Ιουνίου – Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023: ιστοσελίδα

Διεθνές Συνέδριο “Mysteries, Mysticism, Cults, and Cultism in Antiquity“, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δευτέρα 27 Ιουνίου – Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 – Πρόγραμμα συνεδρίου: http://mysteriesandcults.upatras.gr/.

Διεθνές Συνέδριο “Mythical History & Historical Myth: Blurred Boundaries in Antiquity“, Πανεπιστήμιο Πατρών, 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2019 – Program – Collected Abstracts

Διεθνές Συνέδριο “Greek Satyr Play: Reconstructing a Dramatic Genre from its Remnants“, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1 – 3 Ιουλίου 2016. Poster – Program

Διεθνές Συνέδριο “Time and Space in Greek Myth & Religion“, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3 – 6 Ιουλίου 2015. Confirmed Speakers (with paper titles), The Conference Program

Διεθνές Συνέδριο “The Greek Epic Cycle“, Αρχαία Ολυμπία, 9 – 10 Ιουλίου 2010. Program

Διεθνές Συνέδριο “Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion: From the Archaic Age to the Augustan Period“, Πανεπιστήμιο Πατρών, 6 – 8 Ιουλίου 2007. Program – Abstracts