Μέλη

Ευφημία Δ. Καρακάντζα – Διευθύντρια
Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
karakantza@upatras.gr

Μιχαήλ Λίπκα
Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας
lipka@upatras.gr

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
athinapap@upatras.gr

Σπυρίδων Ι. Ράγκος
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας
rangos@upatras.gr

Αγγελική Σύρκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας
syrkou@upatras.gr